Hiển thị:

Hạt Điều Mala 80g

Quy cách đóng gói: 80g / gói * 45 gói / thùng..

Hạt Điều Rong Biển 80g

Quy cách đóng gói: 80g/gói  45gói/thùng..

Hạt Điều Tiêu Tỏi 80g

Quy cách đóng gói: 80g/gói  45gói/thùng..

Hạt điều vị cay 100g

Quy cách đóng gói: 100g/gói 40gói/thùng ☆Hạt điều chiên tẩm vị Yilin là sự kết hợp hoàn hảo giữa đặc sản hạt điều Việt Nam và k..

Hạt điều vị cay 40g

Quy cách đóng gói: 40g/gói 100gói/thùng ☆ Hạt điều chiên tẩm vị Yilin là sự kết hợp hoàn hảo giữa đặc sản hạt điều Việt Nam và ..

Hạt điều vị cay 70g

70G/Lon40Lon/Thùng..

Hạt điều vị mặn 100g

Quy cách đóng gói: 100g/gói 40gói/thùng ☆Hạt điều chiên tẩm vị Yilin là sự kết hợp hoàn hảo giữa đặc sản hạt điều Việt Nam và k..

Hạt điều vị mặn 30g

Quy cách đóng gói: 30g/gói 80gói/thùng ☆Hạt điều chiên tẩm vị Yilin là sự kết hợp hoàn hảo giữa đặc sản hạt điều Việt Nam và kỹ t..

Hạt điều vị mặn 40g

Quy cách đóng gói: 40g/gói 100gói/thùng ☆ Hạt điều chiên tẩm vị Yilin là sự kết hợp hoàn hảo giữa đặc sản hạt điều Việt Nam và ..

Hạt điều vị mặn 70g

70G/Lon40Lon/Thùng..

Hạt điều vị mặn 80g

Quy cách đóng gói: 80g/gói 40gói/thùng ☆Hạt điều chiên tẩm vị Yilin là sự kết hợp hoàn hảo giữa đặc sản hạt điều Việt Nam và kỹ..

Hạt điều vị ngọt 100g

Quy cách đóng gói: 100g/gói  40gói/thùng ☆Hạt điều chiên tẩm vị Yilin là sự kết hợp hoàn hảo giữa đặc sản hạt điều Việt Nam v&agr..

Hạt điều vị ngọt 40g

Quy cách đóng gói: 40g / gói * 100 gói / thùng..

Hạt điều vị ngọt 70g

70G/Lon40lon/thùng ☆Hạt điều chiên tẩm vị Yilin là sự kết hợp hoàn hảo giữa đặc sản hạt điều Việt Nam và kỹ thuật chế biến sản phẩm công nghệ cao từ chuy&eci..

Hạt điều vị ngọt 80g

Quy cách đóng gói: 80g / gói * 40 gói / thùng..

Hạt điều vị Wasabi 100g

Quy cách đóng gói: 100g/gói 40gói/thùng ☆Hạt điều chiên tẩm vị Yilin là sự kết hợp hoàn hảo giữa đặc sản hạt điều Việt Nam và k..

Hạt điều vị Wasabi 30g

Quy cách đóng gói: 30g/gói 80gói/thùng ☆ Hạt điều chiên tẩm vị Yilin là sự kết hợp hoàn hảo giữa đặc sản hạt điều Việt Nam và k..

Hạt điều vị Wasabi 40g

Quy cách đóng gói: 40g/gói 100gói/thùng ..

Hạt điều vị wasabi 70g

70G/Lon 40Lon/thùng..

Hạt điều vị Wasabi 80g

Quy cách đóng gói: 80g/gói 40gói/thùng ☆Hạt điều chiên tẩm vị Yilin là sự kết hợp hoàn hảo giữa đặc sản hạt điều Việt Nam và kỹ..

Hạt Điều Đút Lò Nguyên Vị 100g

Quy cách đóng gói: 100g/gói  40gói/thùng..

Hiển thị từ 1 đến 22 của 22 (1 Trang)